Kamulaştırma Hukuku|Kamulaştırmasız El Atma |Kamulaştırma Aşamaları |Acele Kamulaştırma

Kamulaştırma hukuku konusunda detaylı bilgi içerir makalemizi siz değerli okurlarımıza sunuyoruz. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma hukukuna dair kamulaştırma, idarenin kamu yararı amacıyla, kamu gücünü kullanarak özel hukuk kişilerine ait taşınmazların mülkiyet veya irtifak hakkını, duyduğu ihtiyaç nedeniyle gerçek değeri karşılığında elde etmesi şeklinde tanımlanır. Anayasa’nın 46. Maddesinde yer verilen düzenleme ile 35. Maddede güvence altına alınmış…
Devamı


Ocak 9, 2021 0